DIMEANE (Norsk)

Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education (DIMEANE)

DIMEANE prosjektet er en del av Erasmus+ programmet, og har som mål å utvikle interaktive mobile e-lærings apper til bruk i sykepleierutdanningen.